TT Nguyễn Văn Thiệu

TT Nguyễn Văn Thiệu

CoVNCH3

Đừng nghe những gì Cộng Sản nói
Hãy nhìn những gì Cộng Sản làm.

14 Responses to TT Nguyễn Văn Thiệu

 1. haiz00 says:

  TT Nguyễn Văn Thiệu – Trả lời Phóng Vấn


  Nhìn tấm gương TT Thiệu bị dân phỏng vấn. Hãy thử nghĩ các bác ngồi tại “Đỉnh cao trí tệ” hiện nay đang dâng đất biển cho Tàu trong bí mật. Và dùng mọi thủ đoạn khủng bố, đày đọa, tù lao…những người không cùng quan điểm với đảng csVN. Nếu “chế độ bị sụp đổ” thì các bác chạy đi đâu trốn khỏi nhân dân đây nhỉ ? Chắc chắn cũng bị hạch tội bán nước và tham nhũng như TT NGỤY chứ ? Tài sản như TBT Mạnh, Phiêu…giấu đâu khỏi mắt nhân dân đây nhỉ ?
  Vô đây xem đầy đủ

 2. haiz00 says:

  Phỏng vấn Ông Hoàng-Dức-Nhã về hiệp định Paris 1973


 3. haiz00 says:


  Muốn bảo vệ Đất Nước và Dân Tộc Việt, phải :
  Giải trừ hệ thống bạo lực bảo vệ đảng cộng sản Việt Nam.

 4. haiz00 says:


  Muốn chống Trung cộng, phải diệt csVN trước

 5. haiz00 says:  Đây là Quan Cộng Sản Bắc Việt, sau 60 năm tự thú sự thật sai lầm của đảng csVN. Các đ/c ngồi tại Ba Đình hãy quay đầu lại với nhân dân để đất nước tồn tại … Hòa bình và Độc Lập không phải quì lạy xin Tàu cộng ban cho, mà ta phải đoàn kết toàn dân làm nên.(Hải)

 6. haiz00 says:

  Tình Hình Việt Nam Sau 40 Năm

 7. haiz00 says:


  VIỆT NAM SẮP BỊ BẮC THUỘC LẦN THỨ HAI ? đây là ngụy nói.

 8. haiz00 says:

  Sau đây là những tên cs nói, nghe cho biết gian thật thế nào.

 9. haiz00 says:

  Sau đây là những tên tướng và trung ương đảng cộng sản VN .
  (Gian manh bí mật bán Nước cho Tàu cộng bỡi những tên này)


  Tướng thất học

 10. haiz00 says:


  Tướng dốt

 11. haiz00 says:


  Gian manh bán nước

 12. haiz00 says:


  Trại tù man rợ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s