Kháng thư gưỉ Ông Hồ văn Sinh

Chúng tôi cực lực phản đối Ông Hồ Văn Sinh nhân danh cái gọi là Hội Đồng Lãnh Đạo Lâm Thời VNCH, một tổ chức chính trị không có giấy phép hoạt động hợp lệ, không chính danh, không được chính quyền nào hay tổ chức có thực lực công nhận; nhân danh VNCH Foundation và cái gọi là vận động VNCH trở lại, ra thông báo tung ra toàn cầu “LỜI KÊU GỌI” tham dự
Trích: “CuộcTường Trình có tính cách lịch sử nầy sẽ được tổ chức vào lúc 10 giờ sáng Thứ Sáu Ngày 25 Tháng 10 Năm 2019 tại trụ sở Quốc Hội Hoa Kỳ. Trình bày là các chính khách, các cựu chiến binh Hoa Kỳ và một số các công dân của Nước Việt Nam Cộng Hòa…”

Thành phần điều trần cụ thể là ai, danh tánh, phương vị, thành tích, đại diện tổ chức đoàn thể nào?
Tiêu đề thư thông báo xữ dụng cụm từ “TỔ QUỐC- DANH DỰ TRÁCH NHIỆM” là những tín niệm của Quân Đội Quốc Gia Việt Nam & Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa từ khi được thành lập.
Ông Hồ Văn Sinh là một nhạc sĩ hồi chánh công tác cấp địa phương trước năm 1975, không một giờ một ngày là quân nhân QLVNCH, xữ dụng những tín niệm nêu trên dễ gây ngộ nhận đây là lời kêu gọi của Tập Thể Chiến Sĩ VNCH.
Chúng tôi cũng phản đối Ông Nguyễn Mậu Trinh, thành viên nòng cốt lãnh đạo của tổ chức nói trên, lạm dụng chức năng cố vấn Hội Cao Niên vùng thủ đô, điều khiển Ông Hội Trưởng Nguyễn Văn Đặng trao toàn quyền xữ dụng Phòng Họp chính thức của Hội Cao Niên cho Ông Hồ Văn Sinh xữ dụng vào hai ngày thứ sáu 25/10/2019 và thứ bảy 26/10/2019 kể từ 1 giờ trưa, nhưng không thông báo, không thông qua bàn bạc chấp thuận của Hội Đồng Quản Trị và Hội Đồng Điều Hành Hội Cao Niên.

Dược sĩ Nguyễn Mậu Trinh

Phòng Họp Hội Cao Niên không phải là tài sản riêng của Ông Nguyễn Mậu Trinh và cũng không thuộc thẩm quyền cá nhân Ông Hội Trưởng Nguyễn Văn Đặng quyết định.
Làm tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn, ngày 25 tháng 09, 2019
Ủy Ban Đấu Tranh vì Công Chính Đại Diện

Nguyễn Vân
This entry was posted in zThông Tin. Bookmark the permalink.

1 Response to Kháng thư gưỉ Ông Hồ văn Sinh

 1. haiz00 says:

  Thư của ông Hồ văn Sinh trả lời ông Nguyễn Vân về bức Kháng Thư của ông Vân.

  Hồ văn Sinh Nguyễn Vân

  Để rộng đường dư luận, xin phép quý vị cho tôi xin Trả Lời : KHÁNG THƯ GỞI ÔNG HỒ VĂN SINH. Của Ông Nguyễn Vân (Paul Van namnguu75@gmail.com) Đại Diện Ủy Ban Đấu Tranh vì Công Chính đã viết và được Ông Dan Vo viettrung1930@sbcglobal.net đăng tải trong E-Mail Groups : PhungSuXaHoi@googlegroups.com ngày 25/9/2019.

  Ông NGUYỄN VÂN viết :
  “Chúng tôi cực lực phản đối Ông Hồ Văn Sinh nhân danh cái gọi là Hội Đồng Lãnh Đạo Lâm Thời VNCH, một tổ chức chính trị không có giấy phép hoạt động hợp lệ, không chính danh, không được chính quyền nào hay tổ chức có thực lực công nhận; nhân danh VNCH Foundation và cái gọi là vận động VNCH trở lại ra thông báo tung ra toàn cầu “LỜI KÊU GỌI” tham dự”.

  TRẢ LỜI :
  Thưa Ông, trong vấn đề tự do ngôn luận và phát biểu Ông có quyền phản đối, nhưng cho rằng chúng tôi không có giấy phép, không hợp lệ, không chính danh thì Ông đã xem thường luật pháp Hoa Kỳ và luật lệ của Quốc Hội Hoa Kỳ rồi đó. Phải bỏ công sức để vận động và hội đủ các điều kiện thì mới được phép tổ chức tại Quốc Hội thưa Ông. Xin Ông xem kỷ lại Lời Kêu Gọi, chúng tôi lên tiếng làm việc nầy là vì danh dự của Quân Dân Cán Chính Việt Nam Cộng Hòa chúng ta đã bị phỉ báng chà đạp dựa trên lịch sử và dư luận của Hoa Kỳ trong 44 năm trôi qua mà chưa thấy ai làm hết kể từ ngày Quốc Hận 30/4/1975. Thì có gì là sai trái thưa Ông.

  Ông NGUYỄN VÂN viết :
  “Thành phần điều trần cụ thể là ai, danh tánh, phương vị, thành tích, đại diện tổ chức đoàn thể nào?”

  TRẢ LỜI :
  Thưa Ông, tất cả những thắc mắc của Ông nêu trên đều được Ban Tổ Chức ấn loát thành Tập Chương Trình và phân phát đến cho tất cả quan khách đến tham dự trong ngày tường trình. Xin lổi Ông, Ban Tổ Chức nhận thấy không cần thiết phải trả lời cho Ông vì không biết Ông là ai, ở đâu, thành phần nào… lấy tư cách gì mà hạch hỏi.

  Ông NGUYỄN VÂN viết :
  “Tiêu đề thư thông báo xữ dụng cụm từ “TỔ QUỐC- DANH DỰ TRÁCH NHIỆM” là những tín niệm của Quân Đội Quốc Gia Việt Nam & Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa từ khi được thành lập.”

  TRẢ LỜI :
  Tôi biết phương châm “ Tổ Quốc – Danh Dự – Trách Nhiệm “ là lời thề, là khẩu hiệu của Quân Lực VNCH. Nhưng kể từ ngày nhà tan nước mất cho đến nay lời thề nầy chỉ còn nằm trong tim của người chiến sĩ, tôi chưa thấy Tổ Chức Hội Đoàn nào của quân đội nêu ra để áp dụng cụ thể bằng hành động nhằm cứu dân cứu nước. (xin lổi nếu nói sai) Vì vậy dựa trên lời người xưa “quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách” người dân tầm thường cũng phải có trách nhiệm khi tổ quốc lâm nguy đó chính là lý do mà ban tổ chức đưa ra nhắc nhở trong lời kêu gọi. Ban tổ chức cho biết không thể nào vì một cá nhân phản đối (biết đâu là một tên điên khùng hay Việt gian hoặc dư luận viên của VC) mà có thể thay đổi trong lúc nầy thưa Ông.

  Ông NGUYỄN VÂN viết :
  “Ông Hồ Văn Sinh là một nhạc sĩ hồi chánh công tác cấp địa phương trước năm 1975, không một giờ một ngày là quân nhân QLVNCH, xữ dụng những tín niệm nêu trên dễ gây ngộ nhận đây là lời kêu gọi của Tập Thể Chiến Sĩ VNCH.”

  TRẢ LỜI :
  Tôi Hồ Văn Sinh là Trưởng Đoàn Văn Tuyên thuộc Cơ Sở Dân Vận Chiêu Hồi Đà Nẵng. Cấp chỉ huy gần nhất là Ông Bùi Hồng Sỹ Trưởng Cơ Sở, Đại Diện Vùng 1 Chiến Thuật là Ông Nguyễn Rô, Đào Đức Kỳ và Cấp chỉ huy cao nhất của Bộ Dân Dận và Chiêu Hồi là Ông Tổng Trưởng Hoàng Đức Nhả. Các vị nói trên vẫn còn sống trên đất Mỹ có thể xác nhận việc nầy. Tôi là một học sinh trình độ chỉ mới có tú tài 2 vào năm 1973 là năm thi cuối cùng, lúc đó tôi mới 18 tuổi và đất nước trong tình trạng tổng động viên nên tôi đã thi tuyển và may mắn được gia nhập vào ngành Dân Vận Chiêu Hồi năm 1973, cứ tưởng là may mắn được động viên tại chổ làm cán bộ DVCH khỏi phải nhập ngủ thì đùng một cái VC về xâm lăng đất nước. Tôi cũng bị VC bắt ở tù như bao người khác từ 1975 đến 1982 (7 năm) Tôi xác nhận không phải là một nhạc sĩ VC hồi chánh như lời Ông trắng trợn vu cáo. Nhưng nghỉ lại tôi trách Ông Nguyễn Vân thật quá bất nhẩn khi nghĩ xấu về những cán binh VC đã trở về hồi chánh với chính nghĩa quốc gia VNCH. Ông có biết rằng họ chính là những người chiến đấu chống Cộng tích cực nhất mà VC rất sợ hãi qua các Đoàn Võ Trang Chiêu Hồi hay các Ty Chiêu Hồi. Sau 1975 họ chính là đối tượng đã bị VC truy lùng sát hại và thủ tiêu mất tích cho đến nay mà vẫn chưa có thống kê nào nói đến số phận của những cán binh VC đã hồi chánh. Trước đó trong bản thống kê của Chính phủ VNCH lúc trao trả về tù binh chiến tranh năm 1973, có đến 300 ngàn cán binh VC đã hồi chánh về với chính nghĩa VNCH. Xin thắp một nén hương lòng tưởng nhớ đến họ.

  Lời Kêu Gọi và phương châm Tổ Quốc- Danh Dự – Trách Nhiệm trong lúc nầy là một danh từ chung khi muốn gởi gắm chuyển đạt đến với mọi người vì vấn nạn của đất nước và dân tộc tôi nghĩ không thể là độc quyền và trách nhiệm của riêng ai cả. Thưa Ông.

  Ông NGUYỄN VÂN viết :
  “Chúng tôi cũng phản đối Ông Nguyễn Mậu Trinh, thành viên nòng cốt lãnh đạo của tổ chức nói trên, lạm dụng chức năng cố vấn Hội Cao Niên vùng thủ đô, điều khiển Ông Hội Trưởng Nguyễn Văn Đặng trao toàn quyền xữ dụng Phòng Họp chính thức của Hội Cao Niên cho Ông Hồ Văn Sinh xữ dụng vào hai ngày thứ sáu 25/10/2019 và thứ bảy 26/10/2019 kể từ 1 giờ trưa, nhưng không thông báo, không thông qua bàn bạc chấp thuận của Hội Đồng Quản Trị và Hội Đồng Điều Hành Hội Cao Niên. Phòng Họp Hội Cao Niên không phải là tài sản riêng của Ông Nguyễn Mậu Trinh và cũng không thuộc thẩm quyền cá nhân Ông Hội Trưởng Nguyễn Văn Đặng quyết định.”

  TRẢ LỜI :
  Dược sĩ Nguyễn Mậu Trinh là một người mà chúng tôi tôn trọng và quý mến tư cách cũng như uy tín của Ông trong các đoàn thể và cộng đồng. Chúng tôi xác nhận rằng dược sĩ Nguyễn Mậu Trinh không phải là một thành viên nòng cốt hay lãnh đạo gì trong tổ chức của chúng tôi. Điều Ông vu chụp nói trên là hoàn toàn sai thưa Ông Nguyễn Vân.
  Vấn đề xử dụng phòng ốc sinh hoạt tại Hội Cao Niên, trên nguyên tắc ban tổ chức chúng tôi đã gởi thư đến xin phép Hội và tự nguyện đóng góp tài chánh vào quỷ của Hội và đã được Ông Hội Trưởng Nguyễn Văn Đặng chính thức chấp thuận. Những vấn đề mâu thuẩn khác của Ông Nguyễn Vân đối với Hội Cao Niên, tôi xin phép miển bàn.

  Thưa Ông Nguyễn Vân cuối cùng trong phần trả lời nầy, xin phép được nhắc nhở với Ủy Ban Đấu Tranh vì Công Chính do Ông là Đại Diện, trước khi Ủy Ban dùng danh xưng nầy để nói chuyện, để lên án hay phản đối ai thì trước hết mình phải chứng tỏ mình là người Công Chính trước.
  Xin cám ơn Ông và kính chào Ông.

  Hồ Văn Sinh
  714-305-9025
  E-mail: hovansinh9@gmail.com
  ___________________
  Nguon:
  http://bacaytruc.com/index.php/5057-th-c-a-ong-h-van-sinh-tr-l-i-ong-nguy-n-van-v-b-c-khang-th-c-a-ong-van-tac-gi-sinh-ho

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s