Thơ – Ai về xứ Nẫu

s751

Ai về xứ Nẫu

Kim Sơn, Vĩnh Thạnh, An Trường
Mạt đời rũ kiếp diêm vương ngục trần !

Ai về thăm Nẫu quê tôi
Cho xin gửi nụ nhớ thương đậm đà
Nhớ Sông Côn nhớ Núi Bà
Hòn Ông rũ lệ xót xa An Trường

Ai về xứ Nẫu ngao du
Nhớ thăm rừng rú Kim Sơn rũ đời
Chuông Nghĩa Điền, vọng não lời
Giữa dòng hệ lụy tả tơi tang cài

Ai có về, xứ Nẫu thăm
Hãy vào hương khói Quang Trung đuổi Tàu
Gương sử kiệt, ngàn kiếp sau
Giống nòi Tộc Việt cùng nhau tôn thờ

Ai về xứ Nẫu vui chơi
Xoa dùm bi giọt lệ rơi xót chờ
Mây Vĩnh Thạnh, K18 rũ mờ
Cài mồ mạt vận bơ vơ giữa đời !

Vivi
Norway 08.3/2018

This entry was posted in 00-Thơ Vivi HIẾU TRƯƠNG. Bookmark the permalink.

1 Response to Thơ – Ai về xứ Nẫu

  1. haiz00 says:

    Gởi cho những kẻ HO và mang danh Tị Nạn Vici tại Hải Ngoại du lịch Vietnam …

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s