Lại nói nữa về Đối Thoại – Thỏa Hiệp với việt cọng

ced34-25c42590a25cc2580n2ba25cc2581p2bphu25cc25a32bnu25cc259b25cc25832b2-danlambao

Trích: “Tuyên truyền dối trá là truyền thống của CS để tồn tại. Nhờ cách mạng truyền thông, những dối trá bưng bít của chế độ độc tài phi nhân CS đang bị dồn vào thế bị động. Chúng ta hãy nói những tiếng nói trung thực, đem hiểu biết đến mọi nhà là niềm lo sợ của chế độ gian ác CS, đó cũng là đấu tranh như khẩu hiệu của Dân Làm Báo.

Đấu tranh để giải thể chế độ phi nhân, phi dân tộc của CS không nhất thiết những hành động và ưu tư cao vời. Nó nằm trong tay những con yêu của đất nước,những ai yêu Tự do Dân chủ. Nó là hơi thở của chúng ta!

Người dân Đông Âu làm được thì dân tộc chúng ta với niềm tự hào từng dựng và giữ nước chẳng lẽ không làm được?! “ 

Năm xích lô – “Tôi xin nhận trách nhiệm (?!)”

danlambaovn.blogspot.com

Tổ sư cs Gorbachev nói: “cọng sản chì biết tuyên truyền và NÓI LÁO.”

TT Nguyễn Văn Thiệu nói: “Đừng NGHE những gì cọng sản NÓI mà hãy nhìn kỷ những gì cọng sản LÀM”

1/ cọng sản NÓI: Lập chánh phủ Đoàn Kết Quốc Gia 1946 — cọng sản LÀM: Tiêu diệt các phần tử Quốc gia trong Chánh Phủ Liên Hiệp.
2/ cọng sản NÓI: Đình chiến chia đôi đất nước ( HĐ Geneve 1954 ) —- cọng sản LÀM: 1958 bán 2 Quần đảo Hoàng Sa – Trường Sa cho chệt cọng để lấy súng đạn chuẩn bị đánh chiếm Miền Nam.

3/ cọng sản NÓI: Ngưng bắn Tết Mậu Thân 1968 — cọng sản LÀM: Đánh chiếm Huế “Mồ chôn tập thể” và đột kích thủ đô Sài gòn và hầu hết các thành phố lớn của Miền Nam “Toàn Miền Nam vành khăn sô!”
4/ cọng sản NÓI: Ngưng bắn ai ở đâu ở đó ( HĐ Paris 1973 ) —- cọng sản LÀM: Mở “chiến dịch hồ bác cụ” đánh chiếm Miền Nam 1975.

Đó là chỉ kể những sự vụ Quốc gia và Quốc tế. Còn vô số sự kiện “dối trá – lật lộng” cá nhân và tập thể đưa tới tù tội, chết người kể luôn đối với “đồng chí” của họ, tiêu biểu như vụ “Xét lại – Phản đảng.”

Bây giờ là sự kiện lường gạt – lật lộng trơ trẽn rúng động toàn quốc và hải ngoại “Đồng Tâm”:
* việt cọng NÓI: KHÔNG truy cứu hình sự TOÀN THỂ đồng bào Đồng Tâm.
* việt cọng LÀM: truy tố hình sự “các nhân sự lãnh đạo” của đồng bào Đồng Tâm. Nói theo kiểu bình dân: Đó là thủ đoạn “xé lẻ – bắt nguội” đầy gian trá của nòi cọng sản.

Châm ngôn thời hiện đại: KHÔNG THỂ ĐỐI THOẠI – HÒA HỢP – HÒA GIẢI VỚI VIỆT CỌNG.
“việt cọng không thể sửa đổi được — việt cọng phải bị bứng bỏ tận gốc”

Muốn chống tàu xâm lăng,
Muốn có Tự do – Dân chủ,
TRƯỚC TIÊN PHẢI DIỆT TRỪ NỘI GIAN VIỆT CỌNG.

Nguyễn Nhơn
nguon

Advertisements
This entry was posted in zThông Tin. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s