Bài diễn văn Tổng thống Obama gửi người dân Việt Nam

Advertisements
This entry was posted in Video Đặc Biệt. Bookmark the permalink.

3 Responses to Bài diễn văn Tổng thống Obama gửi người dân Việt Nam

  1. haiz00 says:


    Nguyễn Minh Triết Phân hóa nội bộ TT Obama (Nói nhu không biết ngượng mồm)

  2. haiz00 says:

    Người Sài Gòn chào đón tổng thống Mỹ Obama, chiều ngày 24/05/2016.

  3. haiz00 says:


    xem cho biết sự thật

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s