THỜI CƠ BẤT TUÂN DÂN SỰ VIỆT NAM ĐàĐẾN

“Bất tuân dân sự là nhiệm vụ thiêng liêng khi một chính quyền không còn luật pháp hoặc tham nhũng – Civil disobedience becomes a sacred duty when the state becomes lawless or corrupt.”

Bài đọc liên quan: 
+ Étienne De La Boétie và bất tuân dân sự
+ Hãy làm phong trào bất tuân dân sự vì Formosa và Bauxite
+ Nói vái các cháu an ninh, cảnh sát và quân đội địa phương

LƯỢC SỬ

Lược sử bất tuân dân sự để thất con đường này đòi hỏi phải kiên trì, đồng lòng tooàn dân cho một lý tưởng vì quốc gia dân tộc độc lập, tự chủ và hùng cường. Không nắm sử, lòng yêu nước thương nòi sẽ không thực sự có, vì không hiểu được nno64i đau của giống nòi dù là dưới ách thống trị của ngoại bang hay nội xâm.

Lịch sử bất tuân dân sự đầy đủ trên thế giới được ông Boétie viết ra khoảng giữa thế kỷ XVI, lúc nước Pháp sống dưới bầu không khí ngột ngạt độc tài của vua Louis XIV, như tôi đã viết trong bài giới thiệu. Nhưng cuộc cách mạng Pháp lúc ấy lại diễn ra trong triều đình vua Louis XIV, khi những người lính ngự lâm thân cận đảo chính, mà chúng ta thường được đọc và xem cả tiểu thuyết lẫn phim hư cấu của Alexan Duma cha: Ba chàng lính ngự lâm với nhân vật chính là d’Artagnan.

Thời cơ của nước Pháp ngày ấy Hoàng gia Bourbon hoang dâm, tàn ác, độc tài với nhiều thân hữu trong hoàng giao ăn chia đất nước, và dân chúng. Toàn dân Pháp tự nguyện làm nô lệ, ông La Boétie đã cho ra đời Luận văn về sự nô lệ tự nguyện. Nhưng sau đó, các chính khách Pháp đã sửa đổi và biến thành nền chuyên chế quân chủ độc tài hơn để kéo dài ngai vị của mình cho mãi đến cuộc cách mạng Pháp 1789, và nền quân chủ chuyên chế bị loại bỏ vào 1792.
Tuy lý thuyết Bất tuân dân sự được Pháp đưa ra, nhưng Hoa Kỳ lại là quốc gia đầu tiên áp dụng thành công với cuộc cách mạng Trà trong 8 năm kiên trì đấu tranh của 13 bang thuộc địa với thực dân Anh từ năm 1775 đến 1783, và buộc Anh phải trao trả độc lập hoàn toàn. 9 năm sau 1792 Pháp mới thành công cuộc Đại cách mạng, nhưng rồi lại trở về quân chủ chuyên chế dưới triều Napoleon Bonapatre, mãi sau chiến tranh thế giới II, tướng Charles De Gaulle mới thực sự đọc tuyên ngôn độc lập và thiết lập nền Đệ ngũ Cộng hòa Pháp năm 1958, chính thức xóa sổ chế độ quân chủ độc tài!

Sau đó là các quốc gia châu Âu lần lượt đi theo để hoàn thiện thể chế quốc gia. Nhưng do sự ra đời của chủ thuyết Marx Engels vào cuối thế kỷ XIX, thế giới nhảy vào tư tưởng chém giết của chủ nghĩa cộng sản, mà quên đi Bất tuân dân sự khi ông Mahatma Gandhi làm thành công tại Ấn Độ. Chỉ có ông Nelson Mandela là đi theo con đường Bất tuân dân sự chống chế độ phân biệt chủng tộc Apartheid từ năm 1948, mãi đến 1994 mới thành công với vai trò tổng thống Nam Phi sau khi 27 năm trongt tù vẫn kêu gọi đấu tranh từ 1962 đến 1990 được ra tù.

Các quốc gia Đông Âu thuận lợi hơn trong việc kêu gọi bất tuân dân sự sau khi nhờ vào tuyên bố của ông Mikhail Gorbachev, tổng bí thư đảng cộng sản cuối cùng của Liên Xô tuyên bố giải tán đảng cộng sản, và cho phép các thuộc địa Đông Âu mà Liên Xô chiếm đóng tùy nghi di tản. Cho nên, các quốc gia Đông Âu khó lòng thành công những cuộc cách mạng nhung ở Ba Lan, Tiệp Khắc qua con đường Bất tuân dân sự, nếu không có công lao to lớn của Gorbachev và Elsin ở Liên Xô.

Gần đây nhất, bà Aung Sun Suu Kyi đã thành công bằng con đường Bất tuân dân sự tại Miến Điện. Đảng của bà đã thắng lớn trong kỳ bầu cử vào ngày 9 tháng 11 năm 2015, và đã nắm quyền điều hành đất nước sau hơn 20 năm bị chính quyền độc tài quân sự quản thúc, quản chế đến ngay cả đám tang của chồng mình ở Anh quốc bà cũng không dám về dự, vì sợ chính quyền Miến Điện không cho phép bà hồi hương để lãnh đạo phong trào bất tuân dân sự.

Con đường Bất tuân dân sự của Việt Nam cũng đã được 2 chí sĩ Phan Châu Trinh và Phan Bội Châu kêu gọi và thành lập 2 phong trào: Duy Tân do Phan Bội Châu năm 1904, Đông Du do Phan Chu Trinh năm 1906 sau khi đi Nhật gặp cụ Phan Bội Châu theo lý tưởng “đấu tranh bất tuân dân sự cho dân quyền, và tự khai hóa” nhằm tạo ra dân khí và dân trí nước Việt khi thời cơ chín muồi của hơn nửa thế kỷ bị thực dân Pháp đô hộ. Nhưng con đường Bất tuân dân sự của 2 ông đã bị con đường đấu tranh vũ trang chém giết để cướp chính quyền của ông Hồ Chí Minh lấn át. Lịch sử dân tộc đi sang một khúc quanh bị tráng cho đến hôm nay trở thành bi kịch dưới chế độ cộng sản độc tài thei kiểu chế độ quân chủ chuyên chế tập thể.

NHỮNG YẾU TỐ THỜI CƠ CHO BẤT TUÂN DÂN SỰ ĐI ÊẾN THÀNH CÔNG

Một câu nói nổi tiếng của ông Mahatma Gandhi làm kinh điển cho thời cơ chín muồi bắt đầu phong trào bất tuân dân sự ở các quốc gia mà dân chủ, dân sinh không còn mà ai quan tâm đến phong trào này cũng biết là: “Bất tuân dân sự là nhiệm vụ thiêng liêng khi một chính quyền không còn luật pháp hoặc tham nhũng – Civil disobedience becomes a sacred duty when the state becomes lawless or corrupt.”

A. Cở sở lý luận làm tiền êề cho bất tuân dân sự:

Từ phát biểu của ông Mahatma Gandhi chúng ta thấy cơ sở lý luận cho phong trào thì, một chính quyền thói nát đã và đang có hoặc một trong hai 2 yếu tố quan trọng cho phong trào bất tuân dân sự bắt đầu thực thi là:

1. Một chính quyền không có luật pháp: Chính quyền Việt Nam hiện nay đã là một chính quyền vô luật pháp với việc côn đồ bắt dân và giết dân tại trại tạm giam mà không cần luật pháp. Ngay cả các văn bản pháp luật chỉ riêng 10 tháng năm 2014 đã có đến9.017 văn bản pháp luật vi hiến! Không có một quốc gia nào có một con số văn bản pháp luật vi hiến nhiều như thế trên thế giới này. Ngay cả việc Formosa Hà Tĩnh ưược hoạt động tại khu công nghiệp Vũng Áng cũng vi phạm pháp luật khi chính phủ Việt Nam chưa đồng ý.

Đó là chưa kể việc quốc hội khóa XIII lại đi bầu cho một chính quyền mới của quốc hội khóa XIV sẽ phải làm, nó chứng tỏ hiến pháp Việt Nam hiện nay không vì dân, của dân, do dân mà vì giai cấp cầm quyền. Hơn 10 năm mà luật biểu tình không thể ra đời chỉ vì một hệ thống quân ộội và bảo an đất nước chỉ phục vụ cho đảng cầm quyền xà xẻo ăn chia.

Huyện, xã, tỉnh Phú Yên cướp cả đầm tôm của dân bán cho các tập đoàn Trung quốc?

Rõ ràng, điều này đã đủ để dân nước Việt thực thi quyền lực của chính mình bằng con đường bất tuân dân sự với những gì một chính quyền vô luật pháp đưa ra. Nếu kể ra âây, thì không thể kể hết những gì chính quyền cộng sản ở Việt Nam là một chính quyền vô luật pháp từ khi nó cướp chính quyền vào ngày 02/9/1945.

Xếp hạng về tham nhũng của Việt Nam năm 2015
 

2. Một chính quyền tham nhũng: Tham nhũng ở Việt Nam từ 10 năm qua chính miệng của các lãnh ạạo Việt Nam công nhận là giặc nội xâm. ảảng cầm quyền ãã phải thành lập trở lại Ban nội chính trung ương đã bị ông cố thư tớớng Võ Văn Kiệt xóa sổ hơn 10 năm qua, chỉ vì phải làm nhiệm vụ chống tham nhũng. Những người am hiểu chính trị Việt Nam cho rằng, ban nội chính trung ương lập ra chỉ ểể tham nhũng lại những gì mà tham quan đã tham nhũng, chứ không chống ươợc tham nhũng, vì chế độ độc tài cộng sản ở Việt Nam ủng hộ tham nhũng khi quốc hội đồng ý luật hình sự sửa đổi năm 2015 cho phép tham quan chịu đóng 3/4 số tiền tham nhũng cho đảng cầm quyền thì thoát án tử. Ngay cả ông tổng bí thư ảảng kiêm trưởng ban chống tham nhũng cũng phải thốt lên rằng: “Chống tham nhũng cũng phải cần nghĩ đến việc ném chuột cũng sợ vỡ bình”.

B. Thời cơ chín muồi và khả thi cho phong trào bất tuân dân sự:

Nhưng dù có 1 hoặc cả 2 yếu tố trên mà thiếu những yếu tố sau thì phong trào bất tuân dân sự sẽ không khả thi.

1. Thiên thời của chính quyền đã mất: Người Á Đông theo triết học Đong phương đi từ vũ trụ sang con người. Trời đất là đại vũ trụ, con người là tiểu vũ trụ. Khi đất trời không thuận thì con người cũng phải chuyển xoay êể hợp với lẻ tự nhiên, nếu không con người sẽ sinh bệnh, rối loạn xã hội là điều tất nhiên. Từ đầu năm Giáp Thân 2016 đến nay chỉ 3 tháng âm lịch nhưng từ miền Trung đến Nam bộ hạn hán, mất mùa, ngập mặn gay gắt nhất trong hơn nửa thỷ kỷ qua, thậm chí thiếu nước sinh hoạt vâ nhân tai chứ không phải thiên tai.

Hạn hán, ngập mặn là do nhân tai vì con người tự tàn phá thiên nhiên qua phá rừng, làm đập thủy ệiện, bẻ dòng chảy của những con sông thiên nhiên đã hình thành theo địa lý hàng ngàn hàng triệu năm qua. Thiên nhiên nổi giận để lấy lại sự cân bằng sinh thái tự nhiên.

Chưa hết, vụ cá chết hàng loạt ở miền Trung, Tây nguyên có 2 dự án Formosa Hà Tỉnh và Bauxite Tây Nguyên xả thải ô nhiễm ra môi trờờng sông hồ và biển cả cũng là hậu quả của nhân tai buộc thiên nhiên phải thể hiện quyền sống của mình. Di họa trầm tích độc chất từ công nghiệp này vào sông, hồ, biển cả sẽ còn ếến cả nửa thế kỷ sau cho các thế hệ Việt tương lai.

2. Địa lợi cũng không còn: Từ 1990, sau hiệp định Thành Đô mà 2 đảng cộng sản cầm quyền ở Trung Hoa và Việt Nam ký kết nhau, một quốc gia có địa lợi to lớn nhất khu vực Đông Nam Á như Việt Nam trở thành nhà tù của toàn dân cho ngooại bang cảng sản Trung Hoa. Biển không chỉ có chết từ đầu tháng 4/2016, mà thực sự đã mất từ 1988, khi mất 7 đảo, bãi đá ngầm ở Trường Sa.

3. Lòng dân đã ly tán và không tin vào nhà cầm quyền: Từ 2 yếu tố thiên thời và địa lợi trên đã đưa đến lòng đã mất. Kẻ đã từng nương dựa vào đảng cầm quyền để làm giàu cũng tẩu tán tiền bạc và gia đình ra nước ngoài sinh sống, việc này làm mỗi năm tiền từ trong nước tuồng ra nước ngoài mỗi năm lên đến 9 tỷ đô la. Bà Phạm Chi Lan phải thốt lên rằng: Đi định cư nước ngooài hết, đất nước này ai xây dựng đây?

Người dân nghèo không đủ điều kiện bỏ nước ra đi, thì bị chính quyền không tạo ềiều kiện để lo kế sinh nhai. Các nhóm lợi ích của đảng cầm quyền thi nhau lợi dụng các cơ quan bảo vệ nhà nước để đi cướp đất, cướp kế sinh nhai của dân từ mũi Cà Mau đến địa đầu Móng Cái. Tiếng rên siết của dân thấu tận trời xanh, nhưng các quan cầm quyền vẫn dửng dưng lo chuyện bầu bán, lễ hội, làm dự án khủng tỷ đô để ăn chia.

Biểu tình ở Sài Gòn vì Formosa làm biển chết ngày 01/5/2016

Hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng tỉnh Phúc Kiến của đảng cầm quyền không còn thấy trong ngày biểu tình vì Formosa xả thải làm chết biển, đông nhất từ trước đến nay là một minh chứng hùng hồn người dân ãã quá chán ngán cái đảng và chính quyền do ông Hồ Chí Minh lập ra.

4. Kinh tế sụp đổ: Với 26 năm cởi trói kinh tế mà không cở áo chính trị, từ 1990 đến nay 2016, nền kinh tế chìm trong tham nhũng độc quyền ăn chia của đảng cộng sản, những dự án công, những quả đấm thép của đảng ra đời chỉ nhằm mục đích xà xẻo, rút tiền thuế của dân để ăn chia và tuồng ra nước ngooài dưới các hình thức khác nhau: ầầu tư, du học, di dân, v.v…

Tất cả đã để lại gánh nợ công lớn đến độ có thể làm phá sản nền kinh tế quốc gia cho những dân nghèo ở lại. Chính quyền chưa có một quốc sách nào khả dĩ để cứu nền kinh tế quốc gia qua văn kiện đại hội đảng cầm quyền lần thứ 12 cũng chỉ hiện đại hóa, công nghiệp hóa phá môi trơờng xà xẻo kiếm ăn, không gì mới.

Nhưng chính kinh tế sụp đổ lại là yếu tố quyết định nhà cầm quyền quy hàng, và bất tuân dân sự thành công! Vì chỉ cần có hành động đúng luật pháp nhưng đủ làm tổn hại đến những nhóm lợi ích về kinh tế của đảng cầm quyền trong vài năm, ví dụ như Hãy làm phong trào bất tuân dân sự vì Formosa và Bauxite là đảng cầm quyền sẽ tự tan rã trong khi kinh tế đang sụp đổ. Kinh tế là chính trị quy luật của muôn đời.

Tổng thống Obama đã phải đến ngay lập tức tại thành phố Flint, bang Michigan bị ô nhiễm chì nguồn nước theo thư của cô bé 8 tuổi Mari. Liệu bao giờ chính quyền cộng sản làm được điều này?
KẾT

Hơn bao giờ hết trong 41 năm sau mất miền Nam và 71 năm đảng cộng sản cướp chính quyền, lúc này là lúc chín muồi nhất mà người dân Việt Nam thực hiện phong trào bất tuân dân sự với những văn bản pháp luật vi hiến, và những kêu gọi bầu bán từ một chính quyền đầy tham nhũng vô luật pháp. Còn chờ đợi đến bao giờ?

Tôi không bi quan như chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan, vì người Việt trong nước và trên tooàn cầu thừa người tài tâm và tầm vẹn toàn, chỉ làm sao chính trị nước Việt đi đúng quy luật xã hội học bằng con đường bất tuân dân sự buộc đảng cộng sản đang cầm quyền phải công nhận đã hết vai trò lịch sử.

Sài Gòn, 11h45′ thứ Bảy, 07/5/2016
nguon

 

Bài đọc liên quan

Phong trào Bất Tuân Dân Sự vì FORMOSA VÀ BAUXITE

Chiêu bài Biểu tình tại gia “ Bất tuân dân sư vụ “ bị lật tẩy.

Advertisements
This entry was posted in Chính Trị. Bookmark the permalink.

2 Responses to THỜI CƠ BẤT TUÂN DÂN SỰ VIỆT NAM ĐàĐẾN

 1. haiz00 says:

  BẤT TUÂN DÂN SỰ – BTDS – SẼ LÀM THAY ĐỔI BẤT KỲ CHẾ ĐỘ ĐỘC TÀI NÀO


  Bài đọc liên quan:
  + Étienne De La Boétie và bất tuân dân sự
  + Hãy làm phong trào bất tuân dân sự vì Formosa và Bauxite
  + Nói vái các cháu an ninh, cảnh sát và quân đội địa phương
  + Thời cơ bất tuân dân sự Việt Nam đã đến

  Các bạn hãy bỏ ra 12 phút để xem clip về bất tuân dân sự – BTDS – này, và hãy đọc những gì tôi viết sau đây để thực hành BTDS mà ai cũng có thể thực hiện được mà không chính quyền nào có thể cấm đoán.

  BTDS sẽ làm thay đổi bất kỳ chế độ độc tài nào.
  Lịch sử thế giới đã chứng minh rằng chỉ cần 3.5% dân số của một quốc gia thực hành Bất Tuân Dân Sự sẽ làm thay đổi bất kỳ một chế độ độc tài nào trên thế giới.
  Riêng Việt Nam: 3,5% x 90 triệu dân = 3,15 triệu dân.
  Riêng giáo dân Công Giáo đã là 6 triệu rồi. Chưa kể Tin Lành 2 triệu, Cao Đài 6 triệu, và hàng chục triệu tín đồ các tôn giáo khác (như Phật giáo, Cao Đài, Hoà Hảo). Tổng số tín đồ các tôn giáo lớn ở Việt Nam là 21 triệu. Hơn 30 triệu nông dân và hơn 20 triệu công nhân đang sống dưới mức con người.
  Vậy, dư sức có 3,15 triệu người thực hiện Bất tuân dân sự với nhiều hình thức khác nhau, để lật đổ chế độ độc tài cộng sản hiện nay để lập một chính phủ thực sự “Vì dân, bởi dân, và do dân” (lời tuyên bố bất hủ của Tổng Thống Abraham Lincoln năm 1860).
  Vậy, chính các vị lãnh đạo tôn giáo, đặc biệt Công Giáo, Tin Lành, Hòa Hảo, và công đoàn độc lập trong dân do các tổ chức dân sự đã hình thành là nòng cốt đi vận động các cộng đồng về sự đoàn kết lớn để thực hiện BTDS, thì chắc chắn sẽ đem lại tự do dân chủ cho đồng bào Việt.
  Vậy, nước Việt tiếp tục lầm than khốn khổ là do chính các vị lãnh đạo tôn giáo và công đoàn là những người chịu trách nhiệm nhiều nhất.
  Thêm nữa, với sự giúp của Việt Hải Ngoại hàng năm gửi về 15.000.000.000 (15 ti) đô-la Mỹ, là số tiền đếm được qua các dịch vụ gửi tiền, trong đó 70% do Mỹ gốc Việt, nếu cộng đồng người Việt Hải ngoại ngưng gửi tiền về, và cộng đồng dân đoàn kết trong nước thực thi BTDS thì chắc chắn 100% chúng ta sẽ bóp chết được cộng sản.
  Thực hiện BTDS không có gì khó. Chỉ cần người dân thực hiện những gì có thể cung cấp sự sống cho cộng sản chắc chắn chúng sẽ chết vì kinh tế và chính trị sẽ sụp đổ, tự chúng sẽ đâm chém chúng.
  Hãy bắt đầu bằng “Không hải sản, không du lịch, không đi siêu thị sản (vd: Coopmart), không mua hàng của các doanh nghiệp sản làm ăn lừa lọc (vd: trà Dr Thanh, trà chanh C2, sữa tươi dỏm của Vinamilk), không mua bất động sản của sân sau sản như của Vin group, Becamex, Đại Quang Minh, Xuân Thành Ninh Bình, FLC, etc…

  Một nguồn tin cho biết từ bên kia bờ đại dương là lãnh đạo đảng cộng sản ở VN đã thương lượng với Hoa Kỳ bảo đảm dùm không bị hồi tố, không bị mất tài sản khi có biến, nhưng Hoa Kỳ không trả lời và hỏi, tại sao các ông không thương lượng với dân của các ông mà thương lượng với Hoa Kỳ? Họ đã không trả lời và quay sang làm nô lệ Trung Hoa trước đại hội 12 ăn chia.

  Giặc đã đàn áp dân biểu tình ôn hòa vì môi trường ở Sài Gòn sáng ngày 98/5/2016
  Mọi ngưói có thể nghĩ ra cách của mình để thực hiện BTDS. Toàn dân mà làm được như thế, đảm bảo trong vòng 12 tháng có biến ngay lập tức.
  Đây là thỉnh nguyện thư của đồng bào ở Hoa Kỳ yêu cầu Obama đòi nhân quyền cho người Việt trong chuyến viếng thăm ngày 31/5/2016 tới đây tại Hà Nội. Họ gửi cho tôi. Chúng ta cần ít nhất 100K chữ ký. Đây cũng là một loại bất tuân dân sự mà chúng ta cần làm.
  Tôi đưa lên đây để kêu gọi tất cả ai là người Việt Nam đã thấy cảnh bọn giặc cộng sản đàn áp dã man người biểu tình vì môi trường nhãy vì nước Việt và tương lai con cháu chúng ta ký vào thỉnh nguyện thư này. Cách ký gồm 5 bước sau:
  Các bạn chỉ cần click vào link, bên tay phải màn hình sẽ có 5 bước sau:
  1. First Name: Điền tên mình vào.
  2. Last Name: Điền họ mình vào.
  3. Email Address: Điền địa chỉ email mình vào.
  4. Sau đó click chuột vào ô: Sign Now.
  5. Cuối cùng, vào email của mình và xác nhận mình chắc chắn ký vào thỉnh nguyện thư này do một email từ nhà trắng gửi cho bạn bằng cách click vào dòng: “Confirm your signature by clicking here.” Và chia sẻ link này cho mọi người mà bạn quen biết.
  Mọi thông tin cá nhân của các bạn được nhà Trắng bảo mật. Xin hãy đồng lòng ký. Xin cảm ơn.
  Tôi kêu gọi tất cả các tổ chức tôn giáo và dân sự ngoài đảng cộng sản hãy làm sao có 3,15 triệu dân Việt trong nước thực hiện BTDS để có một nước Việt thực sự của dân, do dân và vì dân. Xin cảm ơn những ai đã chia sẻ bài viết này.
  Sài Gòn, 10h56′ ngày thứ Hai, 09/5/2016
  nguon

   

  Bài liên quan

  THỜI CƠ BẤT TUÂN DÂN SỰ VIỆT NAM ĐÃ ĐẾN

  Phong trào Bất Tuân Dân Sự vì FORMOSA VÀ BAUXITE

 2. haiz00 says:

  LÁ BÀI QUẢNG ĐỘ ĐÃ BỊ LẬT TẨY VÀ HẾT HIỆU LỰC?.

  Tin tức mới đây làm chấn động giới phật tử và người Việt hải ngoại, loan báo về việc huề thượng Thích Quảng Độ, đệ ngũ tăng thống giáo hội phật giáo Việt Nam thống nhất, bất ngờ ra thông bạch từ chức, lui về ẩn dật, sống âm thầm, xem như chấm dứt chuyện đấu tranh, tự do tôn giáo, nhân quyền. Sự ra đi của Thích Quảng Độ còn nhiều nghi vấn nhưng cái cớ ra đi không thể thuyết phục.

  Theo tin tức cho biết với bản văn do chính Thích Quảng Độ viết, nguyên nhân cũng do trong nội bộ có vấn đề huề thượng Thích Chánh Lạc, được nhiều người tặng danh hiệu là đệ nhất dâm tăng, nhưng lại có phe cánh mạnh mà vẫn không có gì lay chuyển, ông nầy thương lượng nhận tội với nạn nhân là hai có bé vị thành niên, bồi thường, theo như thủ tục pháp lý của ngành tư pháp Hoa Kỳ. Một người không làm gì suốt đời, lại có tiền lớn để bồi thường cho nạn nhân đến nửa triệu Mỹ Kim, thì phải hiểu đây là tiền cúng dường từ mồ hôi của bá tánh nói chung và phật tử nói riêng, để chi trả cho hành vi dâm ô, phi đạo đức, mà người bình thường không chấp nhận, huống chi là cao tăng phật giáo; luật pháp các nước có hình phạt nặng nề cho những kẻ xâm phạm tiết hạnh của phụ nữ vị thành niên, ngay cả nạn ấu dâm.

  Do đó, cho dù đã tai qua nạn khỏi nhờ tiền cúng dường, nhưng đối với giáo hội, phật tử, thì đây là trọng tội tà dâm, nhưng tiếc thay là được bao che một cách có hệ thống trong hàng giáo phẩm cao cấp trong thời gian khá dài. Hiện trong giáo hội do Thích Quảng Độ lãnh đạo, vẫn có một số dâm tăng, đáng bị đuổi khỏi chùa nhưng lại được thăng chức, như ở Úc Châu, theo tin tức cho biết, cách đây khoản 1 thập niên, có đại đức Thích Nguyên Trực, cỡi áo cà sa, giả dạng người bình thường, đi tìm gái để hành lạc bằng tiền cúng dường của bá tánh; nhưng rủi thay là hắn đã lầm một nữ cảnh sát giả dạng gái làng chơi, nên đã bị bắt, phạt tù treo. Việc nầy đã được báo Úc, Việt đăng, xôn xao một thời, nhưng giáo hội phật giáo thống nhất nầy với huề thượng Thích Như Huệ lãnh đạo ở Úc đã làm ngơ, chẳng những thế mà còn thăng chức thượng tọa, giữ chức phó tăng vụ giáo hội. Do đó, huề thượng Thích Chánh Lạc bị phanh phui, thì tại sao lại dung dưỡng cho thượng tọa Thích Nguyên Trực?. Như vậy những cao tăng nầy đã xem thường phật tử và tự đặt mình như là những ông vua, muốn làm gi tùy ý..

  Việc dâm tăng Thích Chánh Lạc đã xảy ra khá lâu, đáng lý là huề thượng Thích Quảng Độ, hội đồng giáo phẩm, viện hóa đạo 1 trong nước và viện hóa đạo 2 ở hải ngoại do huề thượng Thích Hộ Giác lãnh đạo, đã phải đưa ra càng sớm càng tốt để làm sạch cửa thiền, chấn hưng đạo pháp, nhất là sau vụ tai tiếng không thể dung dưỡng của một bậc cao tăng như Thích Chánh Lạc, được cơ quan truyền thông Mỹ, Việt đăng tải.

  Tuy nhiên, việc tai tiếng đã qua, khá lâu, nhưng nay lại được giáo hội đưa ra vào lúc nầy, được xem là quá muộn và huề thượng tăng thống Thích Quảng Độ từ chức, lý do chánh đáng nhưng không thuyết phục, người ta đặt câu hỏi: tại sao từ trước đến nay, đệ ngũ tăng thống Thích Quảng Độ vẫn im lặng, chấp nhận việc làm vô cùng sai trái của huề thượng Thích Chánh Lạc. Nay bổng nhiên đưa ra để đưa đến quyết định rút lui?.

  Đây có phải là lá bài Thích Quảng Độ, nguyên tu sĩ nồng cốt của khối Ấn Quang, có quan hệ đến đảng cộng sản, làm lợi cho cộng sản và vẫn giữ lập trường thù hằn chính thể miền nam qua tuyên bố năm 2011 nhân đại hội phật giáo trong nước:” đảo chánh vô tiền khoán hậu 1963, giật sập chế độ ngoại bang..”?. Do đó, vai trò của Thích Quảng Độ ngày nay không còn hiệu nghiệm nữa, nên mới đảng không xài, lấy lý do Thích Chánh Lạc để rút lui, hầu trong tương lai, đảng đưa ra con bài tẩy khác thay thế?

  Huề thượng Thích Quảng Độ, giáo sư Võ Văn Ái, nữ phật tử gốc Anh là cô Ỷ Lan, chủ trương phòng thông tin phật giáo thế giới, báo Quê Mẹ, đã tạo được lòng tin suốt thời gian dài về công cuộc đấu tranh cho tự do tôn giáo, nhân quyền tại Việt Nam. Nhiều người đã ủng hộ Quảng Độ, trong đó có hầu hết các cơ quan tuyên truyền của đảng Việt Tân đã ca tụng, yểm trợ tài chánh bằng quyên góp cho Thanh Minh Thiền Viện, thu rất nhiều tiền để Quảng Độ trở thành một Gandhi Việt Nam. Lá bài Thích Quảng Độ được xem là sáng giá, nhiều lần được Việt Tân, thành phần ủng hộ đề cử tranh giải Nobel Hòa Bình, nhưng không thành công.

  Tuy nhiên lòng tin vào huề thượng Tăng Thống Thích Quảng Độ đã hoàn toàn sụp đổ sau ngày 29 tháng 4 năm 2009, khi ông đã để lộ ra bản chất cò mồi, phục vụ đảng, giúp đảng cộng sản tránh sụp đổ qua tuyên bố:” biểu tình tại gia và bất tuân dân sự”. Sự phá sản về uy tín của Thích Quảng Độ, giáo hội phật giáo Việt Nam thống nhất, thành phần nồng cốt ở nước ngoài…cũng là sự xuyên tạc vô tiền khoán hậu thuyết” đấu tranh bất bạo động của nhà cách mạng Ấn Độ Gandhi”. Biểu tình tại gia là hình thức” không chống cộng” nhưng vẫn cho là chống cộng để ngụy trang, trong khi thời xưa, Gandhi đã nhiều lần huy động hàng chục nghìn người Ân Độ, xuống đường, có đụng độ với cảnh sát Anh, có lần thiệt mạng hàng trăm người, hàng nghìn người bị thương, sau cùng chính phủ thuộc địa Anh nhìn ra sức mạnh của dân Ấn mà trao trả độc lập vào năm 1947.

  Mặc dù phong thông tin phật giáo thế giới, các cơ quan tuyên truyền của đảng Việt Tân ra sức thuyết phục người ta tin vào” biểu tình tại gia”, nhưng họ đã thất bại thảm hại, vì tinh thần dân trí, kinh nghiệm cộng sản đã làm cho uy tín Quảng Độ, giáo hội xuống dốc. Như mọi người đều biết, huề thượng Thích Quảng Đức chết cháy, có di hại thảm khốc cho nền dân chủ miền nam, nhưng lập công to với cộng sản, nên đảng đã đút tượng vinh danh Thích Quảng Đức như là anh hùng, liệt sĩ. Tuy nhiên, cái giáo hội do Quảng Độ lãnh đạo vẫn dùng Thích Quảng Đức để đấu tố miền nam tự do, cũng là chính sách của đảng cộng sản Việt Nam trước sau như một. Ở Úc Châu có cánh phật giáo thống nhất do Thích Như Huệ, Bảo Lạc, Quảng Ba…ở Hoa Kỳ có một số chùa làm lễ truy điệu liệt sĩ Thích Quảng Đức và đồng thời đấu tố chính phủ miền nam, nhất là nhắm vào đệ nhất cộng hòa. Việc nầy gây bất mãn cho phật tử, người Việt nước ngoài, nạn nhân cộng sản, nên đã đưa đến phản ứng khắp nơi, làm cho giáo hội do Quảng Đọ lãnh đạo không còn thuyết phục như trước nữa.

  Uy tín hết, là tiền gởi về không ào ạt như thời kỳ cực thịnh chống đảng sau năm 1975, đó có thể là nguyên nhân bí ẩn mà huề thượng đệ ngũ tăng thống Thích Quảng Độ đột nhiên tuyên bố lui vào bóng tối. Đây có phải là lá bài Quảng Độ đã chấm dứt, không thể lừa bịp được dân hải ngoại, phật tử về cuộc đấu tranh chống cộng, tự do tôn giáo, hóa ra đây là cò mồi.

  Đây không phải là trường hợp hi hữu, mới xảy ra, trước đây, thập niên 1990, có huề thượng Thích Thanh Từ, vâng lịnh đảng sau nước ngoài để làm công tác tôn giáo vận và dùng uy thế tu sĩ, chức sắc, dạy thiền đã hạ lá cớ vàng ba sọc đỏ. Năm 1994, khi huề thượng Thích Thanh Từ thuyết pháp ở chùa Đức Viên ( San Jose, bắc Cali), ông ta đòi hạ cờ vàng mới thuyết pháp, gây phẫn nộ bằng biểu tình trước chùa, do ni sư Đàm Lựu trụ trì, sau đó ông ra đành phải lòn cửa sau mà trốn sang chùa Quảng Đức gần đó, bằng một chiếc xe van do ban tổ chức cứu nạn. Năm 1996 đến 1998, Thích Thanh Từ sang Úc Châu và cũng hạ cờ vàng ba sọc đỏ, nhưng khắp nơi đều bị phản ứng mạnh. Cuối cùng, Thích Thanh Từ trở về Việt Nam và tuyên bố lui vào tịnh thất để tu dưỡng.

  Lá bài Thích Quảng Độ đã không còn hiệu nghiệm sau khi bị lật tẩy, đó có phải là lý do thầm kín để vị đệ ngũ tăng thống, xuất phát từ khối Ấn Quang, tuyên bố lui vào bóng tối, với lý do xung đột nội bộ qua vụ dâm ô của đồng đạo Thích Chánh Lạc, không chánh đáng/..

  BÙI LÝ HỒNG.
  2.09.2013
  nguon

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s