Xuân nung sử

zxuannunsu

Xuân nung sử

Chong ngọn đèn sầu nguyện cố hương
Dân an Quốc thái cạn thê lương
Bao lần xuân đến nhà tan tác
Mấy bận xuân lìa nước nhiễu nhương
Nhớ tổ vắt sầu xoa oán hận
Thương nòi vuốt lệ xóa đau thương
Đêm xuân nung sử buồn quê Mẹ
Thời vận Mán Mường tranh bá vương !

Vivi
Norway 19.2.2015
(Mùng một tết ất mùi)
Nguồn

Lời Thề Đầu Năm

Ngày đầu năm mới Ất Mùi
Hẹn thề tiến tới chớ lùi về sau
Biển Đông rừng rậm địa đầu
Toàn dân quét sạch quân Tàu xâm lăng
Đánh cho bỏ thói hung hăng
Nước Nam ta đã bao năm chủ quyền
Trẻ già nam tử thuyền quyên
Một lòng cùng quyết thề nguyền hy sinh
Đứng lên chẳng quản thân mình
Chống Tàu giữ nước trọn tình quê hương.

Nguyễn Việt Nam
WWRI, Thursday, February 19, 2015 1854 EST
Nguồn

Thức Tỉnh

Ai dạy con…
Đi làm ăn cướp
Ăn cướp có ngày không đất để chôn
Ai dạy con…
Đi làm thằng bán nước
Bán cả sơn hà, nhục nhã nào hơn

Đảng lừa nhân dân đi làm cách mạng
Dân chúng Miền Nam đội lúa vô bưng
Đảng hể hả cười trên máu xương dân tộc
Chôn Quê Hương xuống vực thẳm đại đồng

Đầy tớ nhân dân
Đảng vẫu mặt ngồi trong cửa cao nhà rộng
Hạnh phúc nhân dân
Đảng phát khố thay quần
Đảng cướp sức dân dữ hơn lũ cướp
Đảng lạy giặc Tàu dâng đất cầu vinh

Con bây giờ…
Cầm chén cơm chan máu
Đổi họ thay tên quên mất cội nguồn
Tuổi trẻ ngày xưa cho là yêu nước
Để bây giờ …
Nhìn nước mất nhà tan
Cầm súng trên tay…
Súng còn thức tỉnh
Con mù câm bám theo lũ bạo tàn
Quay về đi con cùng người yêu nước
Để đảng cướp còn…
Là… mất cả Giang San

Trạch Gầm
Nguồn

____________

Tin Liên quan Tết Ất Mùi

1- Cuối Năm Nói chuyện cuối đời
2- Khai bút đầu năm
3- Không chỉ là “một bộ phận” tham nhũng
4- Ngày xuân nghe lại “Xuân này con không về”
5- Cựu lãnh đạo Đảng csVN chúc tết gây SỐT…
6- Việt cộng sợ Việt cộng
7- Lâu đài của cựu TBT Nông Đức Mạnh
8- Giết nhau tranh quyền lực

This entry was posted in zThông Tin. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s