TUYÊN BỐ TỘI ÁC CỘNG SẢN

TUYÊN BỐ TỘI ÁC CỘNG SẢN

a01.jpg
__________________________________Sưu Tầm
__________________

Danh Ngôn về Chủ Nghĩa Cộng Sản

1- Tổng Thống Nga Dmitry Medvedev tuyên bố tại Washington:
Stalin was a killer
Stalin là tên giết người (ngày 15.4/2010)

2- Russia President Vladimir Putin (Tổng Thống Nga)
He who believes the communists has no brain. He who follows the communists has no heart.
Ai tin cộng sản, là không có cái đầu. Ai làm theo lời của cộng sản, là không có trái tim.

3- Russia President Boris Yeltsin (Tổng Thống Nga)
You can build a throne with bayonets, but you can’t sit on it for long.
Communists are incurable, they must be eradicated.
Anh có thể xây ngai vàng bằng lưỡi lê, nhưng anh không thể ngồi lâu trên đó.
Cộng sản không thể nào sửa chữa, mà cần phải đào thải chúng nó.

4- Soviet Secretary General Mikhail Gorbachev (Tổng Bí Thư Xô Viết)
I have devoted half of my life for communism.
Today, I am sad to say that The Communist Party only spreads propaganda and deceives..
Tôi đã bỏ một nửa cuộc đời cho lý tưởng cộng sản. Hôm nay tôi đau buồn mà thú nhận rằng: cộng sản chỉ biết tuyên truyền và dối trá.

5- German Chancellor Angela Merkel (Thủ Tướng đông Đức)
The communists make the people deceitful.
Cộng sản đã làm cho người dân trở thành gian dối.

6- Secretary General Milovan Djilas (Tổng Bí Thư Đảng CS Nam Tư)
At 20, if you are not a communist, you are heartless.
At 40, if you don’t abandon communism, you are brainless.
20 tuổi mà không theo cộng sản, là không có trái tim.
40 tuổi mà không từ bỏ cộng sản, là không có cái đầu.

7- Russian writer Alexandre Soljenitsym (Nhà văn Nga)
When a Communist lies to you, stand up and tell him that he is lying. If you don’t dare to say that he lies, walk away. If you don’t dare to walk away, do not recite the lie that you heard to anybody.
Khi thằng cộng sản nói láo, ta phải đứng lên nói nó nói láo. Nếu không can đảm nói nó nói láo, ta phải bỏ đi. Nếu không can đảm bỏ đi, ta sẽ không nói lại những lời nó nói láo với người khác.

8- Dalai Lama
The Communists are wild weeds that sprawl on the devastation of war.
The Communists are venomous insects that breed on the garbage.
Cộng sản là loài cỏ dại, mọc trên hoang tàn của chiến tranh
Cộng sản là loài trùng độc, sinh sôi, nẩy nở, trên rác rưởi của cuộc đời.

9- USA President Abraham Lincoln (Tổng Thống Mỹ)
You can fool some of the people all the time, and all of the people some of the time, but
you cannot fool all of the people all the time.
Anh có thể lừa dối một số người trong mọi lúc, và lừa dối mọi người trong vài lúc, nhưng anh không thể mãi mãi lừa dối tất cả mọi người.

10- USA General Sheridan (Tướng Mỹ)
The only good communist is a dead communist.
Thằng cộng tuyệt vời nhất là thằng cộng sản chết.

11- USA President Ronald Reagan (Tổng Thống Mỹ)
How do you tell a communist? – Well, it’s someone who reads Marx and Lenin.
And how do you tell an anti-Communist? – It’s someone who understands Marx and Lenin.
Làm sao biết ai là CS? – Đó là người đọc về Marx và Lenin.
Làm sao biết ai chống cộng? – Đó là người hiểu về Marx và Lenin.

Chấm dứt chiến tranh VN, không đơn thuần là chỉ rút quân về nhà là xong. Vì lẽ cái giá phải trả cho loại Hòa bình đó, là ngàn năm tăm tối, cho thế hệ sinh ra tại VN về sau.”

(Sưu tầm)
———————————————

NHẬN ĐỊNH CỦA DANH NHÂN

1- Im lặng là đồng loã
Văn hào Do Thái Elie Wiesel đã viết:
“Im lặng trước sự bạo ngược chỉ giúp cho kẻ bạo ngược.”

– Edmund Burke, nhà văn, chính khách nổi tiếng của nước Anh, đã viết:
“Tội ác thành công dễ dàng nhất khi những người tốt không chịu nói ra một lời.”

2- Im lặng là chịu thua
Mục sư Martin Luther King, Jr., nhà tranh đấu da đen ở Hoa Kỳ (bị ám sát năm 1968), đã nói:
“Cuộc sống của chúng ta bắt đầu chấm dứt ngay trong cái ngày mà chúng ta giữ im lặng trước những vấn đề hệ trọng.”

3- Im lặng là hèn nhát, là thiếu lương tâm
– Tổng thống Abraham Lincoln đã nói:
“Trong lúc nên phản đối, sự im lặng làm con người trở thành những kẻ hèn nhát.”
– Mahatma Gandhi, nhà tranh đấu bất bạo động vĩ đại của Ấn Độ, đã nói:
“Sự im lặng trở thành sự hèn nhát khi tình thế đòi hỏi phải nói ra toàn bộ sự thật và có hành động thích nghi.”
– Mục sư Martin Luther King, Jr.:
“Kẻ hèn nhát hỏi, ‘Có an toàn không?’ Kẻ cơ hội hỏi, ‘Có khôn khéo không?’ Kẻ rởm đời hỏi, ‘Có được tiếng tăm gì không? ’ Nhưng, kẻ có lương tâm hỏi, ‘Có là lẽ phải không?’ Và có khi ta phải chọn một vị trí không an toàn, không khôn khéo, không để được tiếng tăm gì cả, nhưng ta phải chọn nó, vì lương tâm ta bảo ta rằng đó là lẽ phải.”

4- Im lặng là phản bội
– Mục sư Martin Luther King, Jr.:
“Có khi sự im lặng là sự phản bội.”
“Chúng ta sẽ không còn nhớ những lời nói của kẻ thù, nhưng chúng ta sẽ còn nhớ sự im lặng của những người bạn của chúng ta.”

Sưu tầm
————————————————

Cộng sản Vietnam hãy trả lời bốn điều sau :

1- Chủ nghĩa cộng sản chừng nào xây dựng lên “Thế giới đại đồng” ? Hiện nay (14 tên ?) bộ chính trị đảng csVN vô sản hay tư bản ?

2- Hiện tại nước nào đang theo chủ nghĩa cộng sản mà dân nước đó hài lòng, có được cuộc sống cơ bản tốt đẹp, tự do, dân chủ và nhân quyền ?

3- Tại sao rất nhiều dân ở các nước trên thế giới, Không xin di dân định cư tại các nước cộng sản cho có cuộc sống tốt hơn, dân chủ hơn ?

4- Tại sao dân các nước cộng sản tìm mọi cách bỏ nước chạy sang các nước tư bản xin tị nạn chính trị …?

———————

CHÂN LÝ CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Nói : Lừa mị – xảo ngôn
Làm : Hại nước – ác dân
Sông có thể cạn đá có thể mòn,
chân lý này không bao giờ thay đổi

This entry was posted in Tài Liệu. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s